فوریه 23, 2019
ترانسفورماتور

با ترانسفورماتور بیشتر آشنا شویم

ترانسفورماتور وسیله‌ای است که انرژی الکتریکی را بین دو یا چند سیم‌پیچ و از طریق القای الکترومغناطیسی منتقل می‌کند.