کنتاکت جوینده تپچنجر آلمان شرقی
می 5, 2020
کنتاکت واسط پری سلکتورآلمان شرقی
می 5, 2020
نمایش همه

نام محصول : کنتاکت ثابت سلکتور سوئیچ آلمان شرقی

کد محصول  :  ۱۲۴۰۱۰۳

محصول کنتاکت ثابت سلکتور سویئیچ در شرکت کنتاکت کلینیک در دسته بندی کنتاکت و پلاتین های ترانس و تپجنجر قرار گرفته است