پلاتین کنتاکتور زیمنس ست 3TF48
پلاتین کنتاکتور ۳TF-48 زیمنس
سپتامبر 13, 2020
پلاتین کنتاکتور زیمنس ست 3TF50
پلاتین کنتاکتور۳TF-50زیمنس
سپتامبر 13, 2020
نمایش همه

پلاتین کنتاکتور۳TF-49زیمنس

از این محصول بیشتر بدانیم

نام محصول : پلاتین کنتاکتور ۴۹ زیمنسی ست ۳TF

کد محصول  :  ۱۲۳۰۱۲۲

محصول پلاتین کنتاکتور ۴۹ زیمنس ست ۳TF  در شرکت کنتاکت کلینیک در دسته بندی کنتاکت و پلاتین های کنتاکتورها قرار گرفته است

پلاتین ۴۹ زیمنس سری ۳TF  شامل : ۶ متحرک ، ۳ ثابت  می باشد. که میتوانید نمونه را آنلاین سفارش دهید