پلاتین کنتاکتور زیمنس ست 3TF56
پلاتین کنتاکتور۳TF-56زیمنس
سپتامبر 15, 2020
پلاتین کنتاکتور۳RT-1054زیمنس
سپتامبر 16, 2020
نمایش همه

پلاتین کنتاکتور۳RT-1036زیمنس

از این محصول بیشتر بدانیم

نام محصول : پلاتین کنتاکتور ۱۰۳۶ زیمنسی ست ۳RT

کد محصول  :  ۱۲۳۰۱۰۹

محصول پلاتین کنتاکتور ۱۰۳۶ زیمنس ست ۳RT  در شرکت کنتاکت کلینیک در دسته بندی کنتاکت و پلاتین های کنتاکتورها قرار گرفته است

پلاتین ۱۰۳۶  زیمنسی سری ۳RT  شامل : ۶ متحرک ، ۳ ثابت  می باشد. که میتوانید نمونه را آنلاین سفارش دهید۶