پلاتین کنتاکتور ABB-FOR2000A
پلاتین کنتاکتورABB-FOR-2000A
سپتامبر 28, 2020
پلاتین کنتاکتور تله مکانیکF115-F150
پلاتین کنتاکتور F115 و F150 تله مکانیک
سپتامبر 29, 2020
نمایش همه

پلاتین کنتاکتور D115 تله مکانیک

از این محصول بیشتر بدانیم

نام محصول : پلاتین کنتاکتور D115 تله مکانیک

کد محصول  :  ۱۲۳۰۲۰۳

محصول پلاتین کنتاکتور D115 تله مکانیک در شرکت کنتاکت کلینیک در دسته بندی کنتاکت و پلاتین های کنتاکتورها قرار گرفته است

پلاتین D115 تله مکانیک   شامل : ۶ متحرک ، ۳ ثابت  می باشد