قطعات یدکی تابلو برق

نری باسپاردژنکتور630آمپر

نری باسپاردژنکتور۶۳۰آمپر

کد محصول : ۳۱۱۰۲۰۱
قطعه آهنی قفل تابلوبرق(lock)

قطعه آهنی قفل (lock)

کد محصول : ۳۱۲۰۳۰۱
پایه ضربه گیر لاستیکی با واشر فلزی

پایه ضربه گیرلاستیکی باواشر فلزی

پایه ضربه گیر لاستیکی با واشر فلزی
شفت نری کلوش

شفت نری کلوش

شفت نری کلوش