یکی از مهمترین محصولات تولید شده در شرکت کنتاکت کلینیک انواع پلاتین های کنتاکتور زیمنس سری ۳Rt و زیمنس سری ۳TF انواع پلاتین های کنتاکتور تله مکانیک سری D و سری F

مجوعه کنتاکت و پلاتین کنتاکتور ها

کنتاکت پلاتین اشترونبرگ 800آمپر

پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر

کنتاکت پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر
پلاتین لیفتراکی نقطه مربع

پلاتین لیفتراکی نقطه مربع

پلاتین های لیفتراکی نقطه مربع
پلاتین های لیفتراکی نقطه گرد

پلاتین لیفتراکی نقطه گرد

پلاتین های لیفتراکی نقطه گرد