مجوعه کنتاکت و پلاتین کنتاکتور ها

ست کامل پلاتین تله مکانیک D115

پلاتین تله مکانیک D115

کد محصول : ۱۲۳۰۲۰۱
پلاتین رکابی 400آمپرتله مکانیک(ثابت-متحرک)

پلاتینتله مکانیک رکابی۴۰۰آمپر

کد محصول : ۱۲۳۰۲۰۲
پلاتین کنتاکتور ABB-EH550

پلاتین ABB ستEH550

پلاتین ABB ستEH550
کنتاکت پلاتین اشترونبرگ 800آمپر

پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر

کنتاکت پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر
پلاتین لیفتراکی نقطه مربع

پلاتین لیفتراکی نقطه مربع

پلاتین های لیفتراکی نقطه مربع
پلاتین های لیفتراکی نقطه گرد

پلاتین لیفتراکی نقطه گرد

پلاتین های لیفتراکی نقطه گرد