تولید ، تعمیر و اورهال |
  • پلاتین کنتاکتور زیمنس
  • پلاتین کنتاکتور ABB
  • پلاتین کنتاکتور اشنایدر
  • پلاتین کنتاکتور تله مکانیک

مجوعه کنتاکت و پلاتین کنتاکتور ها

پلاتین رکابی 400آمپرتله مکانیک(ثابت-متحرک)

پلاتین تله مکانیک رکابی۴۰۰A

کد محصول : ۱۲۳۰۲۰۲

پلاتین تله مکانیک رکابی۱۶۰۰A

کد محصول : ۱۲۳۰۲۱۸
کنتاکت پلاتین اشترونبرگ 800آمپر

پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر

کنتاکت پلاتین اشترونبرگ ۸۰۰آمپر