کنتاکت داسی تپچنجر

کنتاکت داسی تپچنجر آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۱

کنتاکت جوینده آلمان شرقی

کنتاکت جوینده آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۲

کنتاکت ثابت سلکتور سوئیچ

کنتاکت ثابت سلکتورسوئیچ آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۳

کنتاکت واسط پری سلکتور

کنتاکت واسط پری سلکتور آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۴

کنتاکت پری سلکتور چپ

کنتاکت پری سلکتورسمت چپ آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۵

کنتاکت پری سلکتور راست

کنتاکت پری سلکتورسمت راست آلمان شرقی
کد محصول ۱۲۴۰۱۰۶

 

کنتاکت کلینیک کلیه محصولات فوق را در قالب یک فیلم کوتاه آماده سازی کرده است چنانچه می خواهید آنرا نگهداری کنید یا برای کسی ارسال نمایید تصویر روبه رو را دانلود کنید

و یا لینک دانلود کمکی را با دوستانتان به اشتراک بگذارید

 

زمان فیلم:۴۰ثانیه با حجم۱۴ مگ از اینترنت داخلی

دانلود توسط لینک کمکی