زمان ۴۰ ثانیه و حجم ویدئو ۱۲ مگ از اینترنت داخل کشور مصرف می شود

برای دیدن تیزر معرفی پنجه گربه ای یا لاله ای کوژلکس ۶ کنتاکت تا ۱۳ کنتاکت با ۶۳۰ آمپر تا ۱۲۵۰ آمپر در سایت آپارات لینک کمکی را کلیک کنید

لینک کمکی

زمان ۴۰ ثانیه و حجم ویدئو ۱۲ مگ از اینترنت داخل کشور مصرف می شود